top of page

Rytuału powrotu Boskiej Energii

  • 3 godz.
  • 900 złotych polskich
  • Studio w centrum / Studio in City Center

Opis usługi

Nauczanie tantrycznego ojcostwa obejmuje ceremonię, która podkreśla znaczenie dobrego dotyku. Ta ceremonia może obejmować holistyczny masaż ciała, który uczy znaczenia tantrycznej nagości jako świętej praktyki, pozbawionej jakichkolwiek seksualnych lub osądzających konotacji. Masaż ma na celu pomóc osobom przezwyciężyć wszelkie cielesne poczucie winy lub wstydu, strach lub urazę wobec dotyku, seksualności i nagości. Ceremonia może obejmować również uzdrawiający masaż yoni lub lingam, który ma na celu przywrócenie duchowego połączenia z obszarami intymnymi. Dodatkowo może być wykonany specjalistyczny masaż terapeutyczny całej strefy intymnej w celu zwiększenia intymności. Ceremonia ma na celu pomóc osobom zaakceptować swoje ciało i miejsca intymne, szczególnie po trudnej przeszłości, opresyjnym wychowaniu lub duchowej deprecjacji. Proces uzdrawiania z negatywnych doświadczeń życiowych jest określany jako Transformacja. Te negatywne doświadczenia są uważane za trucizny, które trwale zmieniły i uraziły jednostkę, prowadząc do blokad, które wpływają na jej podświadomy umysł. Chociaż te doświadczenia mogły zostać stłumione i zapomniane, nadal mają wpływ na życie jednostki. Te trucizny nadal działają przez całe życie, dopóki nie zostaną uzdrowione, usunięte, a ich wpływ nie zostanie odwarunkowany. Te trucizny to socjalizacja i represja seksualności, wstyd, strach, poczucie winy, traumatyczne wychowanie, brak miłości, trudne związki i przemoc.Droga powrotu do własnego Ja zaczyna się od uzdrowienia wewnętrznego dziecka. Wymaga to troski, miłości i jasności, aby wyjść z cienia, który trzymał nas w miejscu przez tak długi czas. Rytuał jest potężnym narzędziem, które może ułatwić ten proces poprzez zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do zbadania naszych najgłębszych pragnień i lęków. Poprzez świętą praktykę, możemy połączyć się z naszą prawdziwą esencją i doświadczyć głębokiej transformacji. Więc, wyruszmy w tę podróż samopoznania z otwartymi sercami i umysłami, ufając w uzdrawiającą moc rytuału powrotu do Boskiej Energii Stwórcy.


Dane kontaktowe

  • Tadeusza Kościuszki 115, Olsztyn, Polska


bottom of page